Debat1el Pràctica 2: Interacció i Objecte

 1. Mireia Puig Poch says:

  Caldria mostrar els diferents botons com es relacionen entre sí per activitats. És a dir, quins serveixen per la ràdio, pel cd, quins són compartits, etc. Fer un a anàlisi de la distribució dels controls

Debat1el PAC2: Cos, objecte i espai

 1. Mireia Puig Poch says:

  Hola Magí, recorda que tant l’exploració com els prototips s’esperen de forma analògica, no digital. Cal veure i entendre el volum a escala natural, només així podràs adonar-te si la capsa col·locada sobre la taula té unes dimensions desproporcionades per les funcions que proposes o si dificulta la visibilitat.

Debat1el Presentació de l’espai

 1. Mireia Puig Poch says:

  Bé, Marc, és un espai força gran i segurament caldrà focalitzar-se en algun racó concret. De moment és abarcable. Recorda de posar les principals dimiensions de l’espai sobre el plànol. Recorda de retringir la publicació a nivell de l’aula

Debat1el Presentació de l’espai

 1. Mireia Puig Poch says:

  Perfecte, Paula, un lloc ben adequat.

  De moment, has fet la presentació de tot l’espai sencer. Segons com pot ser que acabi resultant massa gran i que calgui focalitzar-se només en alguna part. Ja ho aniràs veient.