Publicat per

PAC2: Cos, objecte i espai

Publicat per

PAC2: Cos, objecte i espai

A continuació presento el volum escollit: He decidit treballar amb una capsa de cartó de les següents dimensions 30cm x 30cm x…
A continuació presento el volum escollit: He decidit treballar amb una capsa de cartó de les següents dimensions 30cm…

A continuació presento el volum escollit:

He decidit treballar amb una capsa de cartó de les següents dimensions 30cm x 30cm x 100cm.

Durant l’activitat he observat diferents usos en la interacció dels usuaris amb el volum, però la que més m’ha sobtat, ja que era una funció que no contemplava, i, per tant, la que he escollit, és la d’atorgar al volum la funció de suport per als objectes personals dels usuaris, com el mòbil, la cartera, etc. Així com, per a posar les eines que no es fan servir en aquell moment, a més a més d’oferir un segon nivell que permetria col·locar-hi imatges de referència, o escultures que ajudessin a dur a terme el taller.

Per tal de configurar el volum amb les millors proporcions i formes, que ajudin a executar la seva funció, penso que el volum hauria de tenir diferents altures que permetessin col·locar diferents objectes en diferents posicions. Per exemple, un primer nivell on es pugui recolzar el mòbil tant en vertical com en horitzontal, a més a més aquest nivell hauria d’oferir una zona on poder dipositar altres objectes personals, per a poder guardar-los així com també per a col·locar les eines i els materials que no es fan servir en aquell moment. I, d’altra banda, hi hauria un segon nivell, que funcionaria com a prestatge alçat on l’usuari hi pot col·locar imatges de referència, models de referència, bodegons, etc. Així doncs, el volum hauria de tenir en el segon nivell, un mecanisme que oferís l’oportunitat d’enganxar imatge o recolzar objectes de regència. Amb això, solucionaríem alguna de les problemàtiques observades en la pràctica anterior, com l’ús de telèfon mòbil, així com també ofereix millores en l’execució del taller.

Debat1el PAC2: Cos, objecte i espai

  1. Mireia Puig Poch says:

    Hola Magí, recorda que tant l’exploració com els prototips s’esperen de forma analògica, no digital. Cal veure i entendre el volum a escala natural, només així podràs adonar-te si la capsa col·locada sobre la taula té unes dimensions desproporcionades per les funcions que proposes o si dificulta la visibilitat.